dr Beata Springer
beataspringer@wp.pl

Uniwersyet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny - Instytut Politologii (Zielona Góra)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

administracja publiczna rządowa (korpus służby cywilnej) i samorządowa; funkcjonowanie Polski lokalnej; zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym; partycypacja obywatelska; system polityczny RP