dr Kinga Wojtas-Jarentowska
k.wojtas-jarentowska@uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - Instytu Politologii (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

współczesne systemy polityczne