dr hab. prof. UW Ewa Stasiak-Jazukiewicz
e.stasiak-jazukiewicz@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Europeistyki (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe; media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

informacja masowa; rola mediów w społeczeństwie demokratycznym; funkcje społeczne, polityczne mediów; sposoby organizacji i zasady funkcjonowania systemów medialnych (państw europejskich a szczególnie Niemiec i państw skandynawskich); rola mediów w komunikowaniu politycznym; polityka medialna; polityka informacyjna, w tym antyterrorystyczna polityka informacyjna oraz szerzej relacje media a terroryzm