dr hab. Marzenna Giedrojć
giedro@wp.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny - Instytut Politologii i Europeistyki (Szczecin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe; mniejszości narodowe i etniczne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej; stereotypy narodowe; stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce


Granty i projekty:

2006/2007 - 2007/2008  - Projekt Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie ICT, Języków Obcych i Drugiego Przedmiotu współfinansowany ze środków UE w ramach EFS i budżetu państwa (kierownik studiów) 2011 - Projekt Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach finasowany przez Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego (realizacja projektu w postaci publikacji książkowej) 2012 - Projekt Mniejszości narodowe i etniczne w wymiarze regionalnymfinasowany przez Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego