dr Anna Moraczewska
anna.moraczewska@poczta.umcs.lublin.pl anna.moraczewska@wp.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Unia Europejska; Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

procesy transgraniczne; granice państwowe; zarządzanie granicami; międzynarodowe stosunki gospodarcze; ryzyko i zarządzanie ryzykiem w stosunkach międzynarodowych; Unia Europejska; Europa Wschodnia; region Morza Bałtyckiego