dr Anna Materska-Sosnowska
a.m.sosnowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia; Polska

Tematyka badań:

systemy polityczne; prawo konstytucyjne porównawcze; systemy partyjne; polska scena polityczna; ustroje polityczne państw Europy Zachodniej