dr Aleksandra Gasztold
a.gasztold@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa; terroryzm i przestępczość zorganizowana

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

rola kobiet w organizacjach terrorystycznych; polityka bezpieczeństwa RFN; współczesny terroryzm; zwalczanie terroryzmu

 


Zajmuję się tematyką kobiet!