dr Magdalena Molendowska
magdalena.molendowska@ujk.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania - Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (Kielce)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

partie polityczne; chadecja