dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska
katarzyna.marzeda@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka bezpieczeństwa; global governance; bezpieczeństwo żywnościowe; polityka zagraniczna; procesy globalizacji