dr Justyna Miecznikowska
j.miecznikowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Europeistyki (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne
Europeistyka: polityki unijne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia; Unia Europejska

Tematyka badań:

systemy polityczne; koordynacja polityk europejskich w państwach członkowskich, europeizacja systemów politycznych i partyjnych, polityka europejska Niemiec oraz Austrii, populizm prawicowy, eurosceptycyzm