dr Katarzyna Czornik
katarzyna.czornik@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; terroryzm i przestępczość zorganizowana
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Ameryka Północna; Bliski i Środkowy Wschód; Polska

Tematyka badań:

Stosunki międzynarodowe: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych;
polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych (ze szczególnym
uwzględnieniem polityki Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu i
Federacji Rosyjskiej); polityka zagraniczna Polski.

Bezpieczeństwo: terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm islamski;
konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe.