dr hab. prof. UMCS Hanna Dumała
hanna.dumala@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

regionalizm (międzynarodowy i wewnętrzny); międzynarodowa współpraca subpaństwowych jednostek terytorialnych; międzynarodowe stosunki gospodarcze (dyplomacja gospodarcza, pomoc rozwojowa)


Granty i projekty:

grantu badawczego Research Suport Scheme Open Society Institute (1997–1999) oraz grantu dydaktycznego Komisji Europejskiej w ramach programu Jeana Monneta (1999–2006); staże naukowe w Université Libré de Bruxelles w ramach programu TEMPUS (1998, 1999).