dr Barbara Brodzińska-Mirowska
brodzinska@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - (Toruń)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

komunikowanie polityczne