dr Mariola Kordas- Surowiec
mariola@surowiec.biz

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: polityka rodzinna; polityka zatrudnienia

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

problematyka rodziny; problemy współczesnej rodziny, metody aktywizacji zawodowej