dr Katarzyna Grzybowska-Walecka
katarzyna.grzybowska@eui.eu ; k.grzybowska-walecka@uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - Instytu Politologii (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

demokratyzacja; demokracja