dr Patrycja Grzebyk
patrycja.grzebyk@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

międzynarodowe prawo humanitarne, międzynarodowe prawo karne, prawa człowieka, prawo do użycia siły/działalność RB w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa


Granty i projekty:

trzyletni grant Narodowego Centrum Nauki, program Sonata, UMO-2013/11/D/HS5/01413, temat: „Legalne cele w konfliktach zbrojnych z perspektywy państw i podmiotów pozapaństwowych” (2014-2017)