dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves
d.pietrzyk-reeves@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

współczesna filozofia i etyka polityki;
historia filozofii politycznej; klasyczna i wczesnonowożytna tradycja republikańska; neorepublikanizm; polska myśl polityczna XVI wieku; teorie społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i demokratyzacji; sfera publiczna; wielokulturowość; edukacja polityczna