dr hab. prof. UMCS Alicja Wójcik
alicja.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl alicja.wojcik@umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

myśl polityczna; publicystyka polityczna; metodologia badań naukowych; prasoznawstwo, stosunki z sąsiadami Polski; systemy partyjne, agraryzm