dr hab. prof. UP Katarzyna Sobolewska-Myślik
kmyslik@up.krakow.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Europa Zachodnia; Unia Europejska