dr Ewa Jurga-Wosik
ewa.jurga-wosik@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

integracja europejska; analiza zawartości w mediach (polityka, kultura, sport); media lokalne (historia, organizacja i zarządzanie, zawartość treści); dostęp do informacji i dostęp do dokumentów; Służba Cywilna


Granty i projekty:

uczestnik międzynarodowych badań porównawczych w ramach grantu, kierowanego przez dr Agnieszkę Stępińską (Narodowego Centrum Nauki) EU Presidency
2011-2012 –
Analiza treści prasy lokalnej Wielkopolski w kontekście wydarzeń związanych z Euro 2012, finansowanie ze środków WNPiD UAM (kierownik i wykonawca)
2001-2002 -
Media lokalne Ziemi Leszczyńskiej, fnansowanie ze środków własnych WNS UAM ( kierownik i wykonawca)