dr Maria Eleonora Hebisz
maria_hebisz@poczta.onet.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Instytut Studiów Międzynarodowych (Łódź)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Ameryka Południowa; Ameryka Środkowa

Tematyka badań:

antropologia wizualna; relacje pomiędzy sztuką a polityką; polityka edukacyjna; edukacja poprzez sztukę; edukacja wielokulturowa i międzykulturowa