dr Magdalena Lorenc
magdalena.lorenc@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

polityczność sztuki; upolitycznienie narracji muzealnych/wystawienniczych;
pamięć zbiorowa w polskiej sztuce krytycznej