dr Justyna Godlewska- Szyrkowa
j.godlewska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: polityka imigracyjna i migracyjna; polityka zatrudnienia

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka imigracyjna UE; polityka edukacyjna, edukacja a rynek pracy, polityka migracyjna, teoria krytyczna