dr Alicja Głuszek


Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: terroryzm i przestępczość zorganizowana
Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe; procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Ameryka Północna

Tematyka badań:

migracje ze szczególnym uwzględnieniem ruchów migracyjnych w obu Amerykach; handel ludźmi i przemyt migrantów; integracja północnoamerykańska; amerykańska współpraca międzynarodowa w obszarze wymiaru sprawiedliwości i ochrony praw człowieka; diaspora żydowska w Amerykach; public policy evaluations; sektor IT i jego wpływ na stosunki międzynarodowe