dr hab. prof. UMCS Agata Ziętek
agata.zietek@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Azja

Tematyka badań:

kultura w stosunkach międzynarodowych oraz region Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin


Granty i projekty:

do czerwca 2015 grant badawczy w ramach programu Taiwan Fellowship w National Chengchi University w Tajpej (Tajwan) w Institute of International Relations