dr Dorota Rdzanek
dmrdzanek@wp.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny - Instytut Politologii i Europeistyki (Szczecin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki
Europeistyka: europejskie partie polityczne; polityki unijne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia; Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

niemiecka chadecka myśl polityczna; współczesna polska myśl polityczna w kontekście polityki rolnej; polityka rolna Polski od Układu Europejskiego do Traktatu Akcesyjnego