dr Magdalena Tomala
magdalena2828@gmail.com

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania - Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (Kielce)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

problematyka nordycka i rozwój gospodarczy; znaczenie innowacji w stosunkach międzynarodowych