dr Małgorzata Adamik-Szysiak
malgorzata.adamik-szysiak@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne; PR i marketing medialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

system medialny w Polsce po 1989 roku w kontekście komunikowania politycznego (zwłaszcza media elektroniczne); marketing polityczny i kampanie wyborcze; mediatyzacja polityki; polityczne public relations