dr Urszula Kurcewicz
uurban@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne
Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

historia najnowsza Polski; historia polityczna Polski i świata; relacje kultury i polityki; procesy dekolonizacyjne w XX wieku; migracje międzynarodowe