dr Ewa Skrabacz
skrabacz@gmail.com

Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Opole)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa; terroryzm i przestępczość zorganizowana

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

polska scena polityczna; partie i systemy partyjne; bezpieczeństwo obywateli