dr Anna Solarz
amsolarz@onet.eu

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa; polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Bliski i Środkowy Wschód

Tematyka badań:

religie we współczesnym świecie; Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych; Bliski i Środkowy Wschód w stosunkach międzynarodowych; polityka zagraniczna Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu