dr hab. prof. UWr Larysa Leszczenko
larysa.leszczenko@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

historia literatury rosyjskiej; międzynarodowa ochrona praw człowieka; międzynarodowe stosunki kulturalne; współczesna literatura i sztuka Rosji, Ukrainy i Białorusi