dr Magdalena Góra
mm.gora@uj.edu.pl; gora@ces.uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Europeistyki (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

funkcjonowania demokracji w kontekście integracji europejskiej i rozszerzenia Unii Europejskiej; rola pamięci zbiorowej i procesów kształtowania tożsamości zbiorowych w kontekście integracji europejskiej; polityka zagraniczna Unii Europejskiej; polityka zagraniczna Polski oraz stosunki polsko-żydowskie i polsko-izraelskie