dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł
beata.kosowska-gastol@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
- (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

partie i systemy partyjne, partie na poziomie międzynarodowym, współczesne systemy polityczne


Granty i projekty:

2011-2014 - Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe, Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu)
2007-2009 -
Analiza struktur organizacyjnych polskich partii politycznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca projektu)
2013-2014 -
Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe – zadanie badawcze (kierownik projektu)
2010-2011 -
Systemy partyjne państw Unii Europejskiej – zadanie badawcze (kierownik projektu)
27–30 marca 2003 r. - Grant Frankfurter Institut für Transformationsstudien at the European University Viadrina na udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Human Rights and the Rule of Law w serii konferencji: Europe Beyond the Union, Frankfurt n. Odrą
Grant IMT Institute for Advanced Studies na udział w międzynarodowej konferencji naukowej: European Political Cultures and Parties and the European Integration Process 1945-1992, Lucca 10-12 listopada 2011 r.