dr Sabina Olszyk
olszyk@up.krakow.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe
Bezpieczeństwo: cyberbezpieczeństwo

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

partycypacja wyborcza; komunikowanie masowe; bezpieczeństwo międzynarodowe, polityczne, informacyjne; problematyka cyberprzestępczości