dr Aleksandra Matykiewicz-Włodarska


Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Europeistyki (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

myśl polityczna