dr Dorota Kowalewska
dorotab.kowalewska@gmail.com

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny - Instytut Politologii i Europeistyki (Szczecin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne
Europeistyka: integracja europejska

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

mniejszości narodowe i etniczne w Polsce; Polska w UE