dr Agnieszka Aleksy-Szucsich
a.aleksy@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe; międzynarodowa ekonomia polityczna; determinanty kreatywności i innowacyjności społeczeństw; ekonomia międzynarodowa; finanse międzynarodowe, negocjacje międzynarodowe