dr hab. prof. UJ Ewa Bujwid-Kurek
ewa.bujwid-kurek@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Bałkany

Tematyka badań:

problematyka Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich