dr Justyna Misiągiewicz
justyna.misiagiewicz@poczta.umcs.lublin.pl misiagiewicz@poczta.fm

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska
Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo energetyczne; polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Unia Europejska; Azja

Tematyka badań:

polityka bezpieczeństwa; bezpieczeństwo międzynarodowe; bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych; polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej; polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim; polityka zagraniczna Turcji; proces integracji Turcji z UE; integracja europejska