dr Małgorzata Kułakowska
malgorzata.kulakowska@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa; migracje międzynarodowe

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

społeczeństwo brytyjskie; wielokulturowość; antropologia polityczna, kulturowe zmiany związane m.in. z procesami migracyjnymi