dr hab. prof. UJ Bogusława Bednarczyk
boguslawa.bednarczyk@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: doktryny polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

historia doktryn politycznych i prawnych; współczesne doktryny polityczne