dr hab. prof. UAM Anita Adamczyk
anita.adamczyk@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

mniejszości narodowe i etniczne w Polsce; polityka narodowościowa; cudzoziemcy w Polsce; polityka imigracyjna Polski; stosunki polsko-niemieckie