dr Barbara Regulska-Ingielewicz
b.regulska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Ameryka Północna

Tematyka badań:

międzynarodowa polityka handlowa; polityka handlowa USA; biznes międzynarodowy