dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska
b.szatur-jaworska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: pomoc i integracja społeczna

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; gerontologia społeczna; metodologia badań społecznych; kwestie społeczne; praca socjalna i służby społeczne


Granty i projekty:

Polityka społeczna wobec starzenia się ludności Polski - analiza dla lat 1971-2013 (kierownik projektu naukowego)