dr Agnieszka Zaremba


Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania - Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (Kielce)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

systemy polityczne


Granty i projekty:

awaldon@ujk.kielce.pl