dr hab. prof. UAM Agnieszka Stępińska
agnieszka.stepinska@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

komunikowanie polityczne; polityka medialna; badania nad dziennikarzami; analiza zawartości przekazów medialnych; komunikowanie międzynarodowe; komunikowanie międzykulturowe


Granty i projekty:

2007-2011 - Foreign News on TV – badania z udziałem badaczy z 17 państw - badania polskie prowadzone w ramach projektu Informacje zagraniczne w polskich telewizyjnych audycjach informacyjnych, finansowanie przez MNiSW (główny wykonawca)
2008-2009 -
The Conflict in Caucasus in Journalism: Political Analysis in News(papers) in Finland, Estonia, Germany, Poland, and Sweden, finansowanie ze środków Foundation of Sanoma (Finlandia) (wykonawca)
2008 -
The Anti-Americanism Study – zainicjowany przez Larsa Willnata z Indiana University, USA z udziałem badaczy z 20 krajów (wykonawca)
2009 -
Global Journalist in the 21st Century (wykonawca)
2011-2013 -
Media Coverage of the Polish EU Presidency – zainicjowany przez dr A. Stępińską, z udziałem badaczy z 10 krajów – projekt realizowany w ramach projektu Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej i Euro2012: rola wydarzeń medialnych w procesie kształtowania wizerunku państwa, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (kierownik)
2012-2014 -
Media Coverage of the EURO2012 – zainicjowany przez dr A. Stępińską – projekt realizowany w ramach projektu Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej i Euro2012: rola wydarzeń medialnych w procesie kształtowania wizerunku państwa, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (kierownik)
2014-2018 -
Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics (uczestnik, koordynator prac polskiego zespołu badawczego)