dr hab. Krystyna Rogaczewska
krystyna.rogaczewska@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: doktryny polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

doktryny polityczne; myśl polityczna