dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
chpedyta@wp.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne; systemy polityczne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

współczesna myśl polityczna; systemy partyjne; system polityczny RP; prawo konstytucyjne; medioznawstwo; historia najnowsza Polski