dr hab. Grażyna Strnad
grazyna.strnad@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Bliski i Środkowy Wschód

Tematyka badań:

systemy polityczne; stosunki międzynarodowe; teoria polityki